Kuruluş Amacı

UTB, teknoloji ve özellikle ileri teknoloji konularındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek ve üyelerine bildirmek, ulusal ve uluslararası teknoloji içerikli proje yarışmaları düzenlemek, gelişen teknolojilerin beraberinde getirdiği yeni meslek dallarının eğitim sistemimize ilave edilmesi yönünde ilgili birimler nezdinde girişimde bulunmak, teknolojik gelişme ve buluşların faydalı veya sanayi ürünlerine dönüştürülmesinde yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Bu amaçlara ulaşmak için aşağıda verilen çalışma konuları tanımlanmıştır. Bunlar düzenli olarak güncellenmektedir.  • Bilim insanlarından oluşacak “Bilim Kurulu”nu yapılandırmak ve bilim kurulunun düzenli olarak toplanmasını sağlamak
  • Yapılan çalışmaları öncelikli olarak web sayfasında yayınlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek.
  • Gelişen teknolojileri izlemek amacı ile yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapmak.
  • Üniversiteler, teknik eğitim kurumları, Ar-Ge enstitüleri, mühendis odaları, sanayi kuruluşları ve benzer birim, kurum ve kuruluşlar ile müşterek proje yarışmaları düzenlemek veya düzenlenen proje yarışmalarına sponsor olarak destek vermek.
  • Türkiye’de yenilikçilik ve buluş becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitim, seminer ve konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesinde destekleyici olarak aktif görev almak.
  • Amacına uygun vakıf kurmak, şube oluşturmak ve kurum ve kuruluşların kendi teknoloji araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek üzere oluşturdukları işbirliği organizasyonlarına veya kurumlara iştirak etmek.