UTB Hakkında

Uluslararası Teknoloji Birliği (UTB), aşağıda karar metni yer alan Bakanlar Kurulu kararıyla 21/07/2006 tarihinde uluslararası nitelikte bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Birlik olarak kurulan UTB vakıf statüsündedir.

Merkezi İstanbul'da olmak ve uluslararası faaliyette bulunmak üzere "Uluslararası Teknolji Birliği" kurulmasına izin verilmesi; Dış İşleri Bakanlığı'nın görüşüne dayanan İç İşleri Bakanlığı'nın 13/03/2006 tarihli ve 315 sayılı yazısı üzerine, 3335 sayılı Uluslarası Nitelikteki Teşebbüslerin Kurulması Hakkında Kanunun birinci maddesine göre,  Bakanlar Kurulunca 21/07/2006 tarihinde kararlaştırılımıştır.

UTB Türkiye’de teknoloji geliştirme gündemi ile ilgili olarak farkındalık oluşturmak amacıyla kurulmuştur. “Sadece Teknolojisini Kendisi Geliştirebilen Ülkeler Bağımsızdır” mottosuyla faaliyetlerini sürdüren UTB, bunun sağlanmasına yönelik, gelişen teknolojilerin takip edilmesi, üyelerinin haberdar edilmesi, yeni ARGE ve teknoloji politikalarının önerilmesi, çalıştaylar düzenleyerek paydaşların bu gündemin içine çekilmesi, farkındalığı arttıracak proje yarışmaları düzenlenmesi vb. faaliyetler yapmaktadır.