Türkiye Teknoloji Enstitüsü

AB Komisyonu, ABD'nin ünlü eğitim kurumu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)'ne benzer Avrupa Teknoloji Enstitüsü (EIT)'nün 2008 yılında faaliyete geçmesine karar verdi.

Avrupa'nın küresel rekabet gücünü arttırmak için inovasyona ihtiyaç duyduğunu belirten o zamanın AB Komisyon Başkanı Jose Manuel Barraso, Avrupa Teknoloji Enstitüsü (EIT)'ne ilk 5 yıl için kamu ve özel kaynaklardan 2.4 milyar Euro bütçe ayrılmasını teklif ettiklerini belirtti.

Benzer bir yapılanma, üniversitelerimizin, TÜBİTAK'ın ve Teknoloji Ar-Ge Merkezlerinin de içinde bulunduğu, TÜRKİYE TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ adı ile gerçekleştirilebilir. Bu yapının koordinasyonunu UTB tarafından önerilen ve kısmen uygulanan BİLİM ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI sağlayabilir. Kaynak olarak ta yine UTB tarafından önerilen "Bilim ve Teknoloji Fonu" kullanılabilir.

"TÜRKİYE TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ" bünyesinde çeşitli TEKNOLOJİ PLATFORMLARI da oluşturulabilir. Örneğin;

2007 - 2013 döneminde yürürlükte olan AB 7. Çerçeve Programı kapsamında araştırma ve teknoloji kapasitesini arttırmak amacıyla AB bünyesinde 30 adet "Avrupa Teknoloji Platformu " kurulmuş bulunmaktadır.

Tüm bu önerilerin amacı daha fazla teknoloji geliştirme gündemini özel şirketlerin, üniversitelerin ve kamunun gündemine sokmaktır. Bu farkındalığı oluşturmak küçükten büyüğe herkesin gündemine teknoloji, yenilik ve ARGE’yi sokmakla mümkündür. Dolayısıyla tepeden tabana yayılan tüm mekanizmaların kurulması ve bunların birbiriyle koordineli muntazam çalışması kaçınılmaz bir gerekliliktir.