Türkiye Teknoloji Bankası

Ülkemizin geleceği açısından teknoloji üretimi ile üretilen ve geliştirilen teknolojilerin sanayi ürünü haline getirilebilmesi için gerekli olan finansın en uygun şartlarla (Düşük Maliyetli/ Uzun Vadeli) temini çok önemlidir.

Bu amaçla; ihtisas bankası konumunda TÜRKİYE TEKNOLOJİ BANKASI'nın kurulması önerilmektedir.

Kurulacak banka ile; teknoloji yoğun yatırımların düşük faizli/uzun vadeli krediler ile desteklenmesi sağlanarak üretilecek ürünlerin rekabet gücü arttırılabilecektir.

Banka için en önemli kaynak, kurulacak "BİLİM VE TEKNOLOJİ FONU" ile Sosyal Güvenlik Primlerinin (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) toplanacağı ve Merkez Bankası nezdinde oluşturulacak "Emeklilik Fonu" ve "Sağlık Fonu"nun kurulması ve bu fonlardan borçlanma şeklinde olabilir.

Ayrıca, bankanın "Lider Yönetiminde" Uluslararası Finans Pazarlarından temin edilebilir.

Örneğin; LIBOR + 0,5 maliyetle 5 yıl, 8 yıl, 15 yıl vade ile temin edilecek krediler ile üretilecek ürünlerin dünya pazarlarındaki rekabet gücü artacaktır. Ayrıca, üretilecek ürünlerin ileri teknolojiyi içermesi ülkemizin katma değerini de sürekli yükseltecektir.