Proje Pazarı ve Buluş Borsası

Üniversitelerimizde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve ARGE merkezlerinde geliştirilen ve patent tescili yapılan buluşların sanayiye uygulanabilir olanlarının sanayiye kazandırılabilmesi için;

Önerilen ve kısmen hayata geçen "BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI" ile yine UTB tarafından önerilen "TÜRKİYE TEKNOLOJİ BANKASI" koordinatörlüğünde, TPE (Türk Patent Enstitüsü)’nün ve TÜBİTAK'ın iştirak edeceği konsorsiyum tarafından PROJE PAZARI ve BULUŞ (TEKNOLOJİ) BORSASI’nın kurulması uygun olacaktır. Bu sayede firmalar patentlerini değerleyebilecekler, maddi olmayan bu değerlerini bilançolarına yansıtabileceklerdir. Ayrıca oluşacak ekosistem sayesinde know-how satışları firmaların gündemine girecektir. Bugün dünyada sadece know-how gelirleriyle çok büyük cirolar yapan bir çok büyük firma mevcuttur.