Organize Teknoloji Bölgeleri

Teknoloji yoğun sanayi ürünlerinin üretilebileceği "Organize Teknoloji Bölgeleri (Teknokentler)" kurulması amacıyla gündem oluşturulması hedeflenmektedir. Türkiye’de 4691 sayılı bir kanun çıkarılmıştır. İlk adım olarak bu çok güzel bir adımdır. Ancak bugüne kadar uygulamada istenilen, kanunla hedeflenen amaçlara ulaşılamamıştır. Zira bugün Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin %90’ına yakını sadece yazılımla iştigal eden firmalarla dolmuştur. Bu bölgeler bugün “arsa ofisi” gibi çalışmakta, çok yüksek kira ücretleri talep etmektedirler. Bu durum sanayi ürünü geliştirme gayreti içerisinde olan, endüstriyel ARGE yapan firmalar için cazibe oluşturmamaktadır. Bu firmalar üniversitelerin teknik bölümlerine (makine mühendisliği, kimya mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, uçak mühendisliği vs.) ihtiyaç duyan çok daha geniş alanlarda ARGE yapmaları gereken firmalardır. Dolayısıyla kira giderlerinin çok yüksek olması onların sürdürülebilir ARGE yapmalarının önünde bir engel olarak durmaktadır. Oysa hâlihazırda kurulan hemen hemen tüm teknoparklar teknik üniversitelerin içerisindedir. Bu üniversitelerin teknik bölümlerinin teknoparklarda yer alan firmalarla daha yakın işbirlikleri yapabilmeleri gerekmektedir. Bugüne kadar bu başarılamamıştır. Hedeflenen sinerjik etki, ekosistem oluşturulamamıştır. Teknoparklarda kira gelirinin hedeflenmesinin yerine “gayri maddi hak gelirleri”nin hedeflenmesi bir “olmazsa olmaz”dır. Bunu başarabilecek Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulmalıdır. UTB bu amaçla girişimlerde bulunmakta, dünyadaki örnek uygulamaları araştırmaktadır. Bu doğrultuda karar vericilere görüşler sunulmuştur.