Bilim ve Teknoloji Bakanlığı

Üniversitelerimiz ile sanayilerimizin ARGE çalışmalarını koordine etmek, İhtisas Teknoloji Parklarının kurulmasını sağlamak ve bu kurulacak teknoloji parklarını "Bilim ve Teknoloji Fonu'ndan istifade ile desteklemek, teknoloji yoğun üretim yapan sanayicilerin bir arada bulunacağı Organize Teknoloji Bölgelerinin (Silikon Vadilerinin) kurulmasını sağlamak, Nobel benzeri Ulusal ve Uluslararası Bilim ve Teknoloji Proje yarışmaları ile teknoloji fuarları düzenlemek amacıyla "BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI"nın kurulması önerilmektedir