PROJELERİMİZ

Uluslararası Teknoloji Birliği (UTB) amacına ulaşmak için kimi projeler başlatmıştır. Bu projeler kurumun ilk kurulduğu günden itibaren tartışmaya açılmıştır ve her geçen gün zenginleştirilmektedir. Nitekim bu projelerimizden birisi olan “Bilim ve Teknoloji Bakanlığı” kurulması projesi devletimiz tarafından kısmen de olsa gerçekleştirilmiştir. Amacımız bu ve buna benzer örnek uygulamaların sayısının artmasıdır.