Küresel vizyonumuzu belirleyelim

Dünya ve Uzay pazarlarında yaşanan Bilim, Teknoloji, Finans ve Yatırım Savaşları daha hızlı bir döneme girmektedir.

Bu pazarlarda başarılı olabilmek, üretilecek en son teknolojiyi ihtiva eden ürünleri, en uygun fiyata pazarlayabilmekle ancak mümkündür.

Ülkemizin geleceği açısından son derece önem arz eden Küresel Pazarda yer alabilmemiz üreteceğimiz “Küresel Vizyona” bağlıdır.

Küresel Vizyonumuzun belirlenmesi, Sanayici ve İşadamlarımız tarafından hazırlanmalı ve Hükümet ile istişareleri yapılarak son şeklini almalı ve gerekli hukuki düzenlemeleri ile Kanuni düzenlemeleri yapılarak disiplinli bir şekilde uygulanmalıdır.

Küresel Vizyonumuz, Örneğin;

1-DEMOKRASİ

 1. Demokratik Anayasa hazırlanmalıdır,
 2. Demokratik Seçim Sistemi hazırlanmalıdır,
 3. Demokratik Siyasi Partiler Kanunu hazırlanmalıdır,

2- TEKNOLOJİ

 1. Bilim ve Teknoloji Bakanlığının kurulması,
 2. Türkiye Teknoloji Merkezi’nin kurulması, ve bünyesinde;
  • Genetic Tech.
  • High-Tech.
  • High-Tech.
  • Space-Tech. “AR-GE” merkezlerinin kurulması
 3. Teknoloji Fonu’nun oluşturulması,
 4. Gelişen teknolojilerin beraberinde getirdiği yeni meslek dallarının Eğitim Sistemimize ilave edilmesi (Genetik Mühendisliği, Biyo-Teknoloji Mühendisliği, Finans Mühendisliği, Robot Mühendisliği, Laser Mühendisliği, Optik Mühendisliği, Işık/Işın Mühendisliği, Uzay/Uydu Mühendisliği, Enerji Mühendisliği ve teknisyenlikleri ile Nükleer Tıp Teknisyenliği, Biyo-Tıp Teknisyenliği, Positron Emisyonlu Tomografi Teknisyenliği…v.b. gibi)
 5. Üniversitelerimiz ile Uluslar arası Üniversiteler arasında müşterek “AR-GE” Enstitülerinin kurulması

3- FİNANS

 1. TÜRKİYE TEKNOLOJİ BANKASI’ nın kurulması ve Teknoloji yoğun Projeler için uzun vadeli/düşük faizli kredi sağlanması.
  Banka için kaynak;25-30 yıl vadeli olarak yatırılan Sosyal Güvenlik (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) primlerinin Merkez Bankası nezdinde oluşturulacak “EMEKLİLİK FONU” nda toplanması ve banka tarafından çıkarılacak “Eurobond” lar’ dan alınarak hem fonun değerlendirilmesi hem de Bankaya kaynak sağlanması düşünebilir.
 2. ULUSLAR ARASI YATIRIM VE KREDİ BANKASI’ nın kurulması ve önemli dış pazarlarda şubelerinin açılarak ihracatçılarımızın ve dış pazarlarda yatırım yapacak yatırımcılarımız için kredi verilmesi,
 3. TÜRKİYE ÇEVRE BANKASI’ nın kurulması ve Çevre Teknolojileri ile Arıtma Sistemlerini üretecek sanayicilerimiz ile kullanacak sanayilere ve yerel yönetimlere kredi vermesi.
  Banka için kaynak; Çevre Temizlik Vergilerinin Merkez Bankası nezdinde oluşturulacak “ÇEVRE FONU” ndan sağlanabilir.
 4. T.C. ZİRAAT BANKASI’ nın Modern Tarım ve Hayvancılık konularında “İhtisas Bankası” haline donüştürülmesi.

4-SANAYİ

 1. Sanayimizin teknoloji yoğun üretime yönelmelerinin teşvik edilmesi,
 2. ORGANİZE TEKNOLOJİ BÖLGELERİ’ nin kurulması ve ve bu bölgelerde;
  Elektronik cihazlar, Bilgisayar Cihazları, Micro-Chip’ler, Robotik Sistemler, Süper İletkenler, Kompozit Malzemeler, Optik Cihazlar, Tıbbi Cihazlar, Laser Cihazları, Telekominikasyon Cihazları, GSM Cihazları, Navigasyon Cihazları, Hidro-Elektrik Santral Baraj Türbinleri, Buhar Türbinleri, Gaz Türbinleri, Enerji Teknolojileri Ürünleri, Yakıt Pilleri, Uçaklar, Uydular, Hidrojen enerjisi ile çalışacak Cihazlar, Mikro Dalga ile çalışacak Cihazlar, Çevre Teknolojileri ürünleri, Biyo-Teknoloji, Biyo – Enerji ve Biyo – Tıp Cihazları… v.b. gibi ürünlerin üretilmesi.
 3. ORGANİZE SAVUNMA SANAYİ BÖLGELERİ’ nin kurulması ve bu bölgelerde;
  Akıllı Füzelerin, Robot askerlerin, Akıllı Savunma Giysilerinin, Lojistik araçları ile teçhizatlarının, istihkam araçları ile teçhizatlarının, Muhabere araçları ile teçhizatlarının, sahra çadırlarının, sahra hastaneleri ile teçhizatlarının en son teknolojileri ihtiva eden Top’ların, Tankların, Helikopterlerin, Savaş uçaklarının, Savaş gemilerinin, Denizaltıların, torpidoların …v.b. gibi savunma araç ve gereçlerinin üretilmesi.
 4. ORGANİZE TARIM ve HAYVANCILIK BÖLGELERİ ile üretim amaçlı “ihtisas köylerinin” kurulması ve bu bölgelerde modern Tarım ve Hayvancılık usulleri ve Genetic-Tech. Uygulamaları ile “ Birim araziden ve birim hayvandan en yüksek verimin alınması sağlanabilecek ve bu bölgelerde kurulacak Entegre tesisler ile nihai ürün üretilmiş olacaktır.
  Örneğin;
  • Süt ve Süt mamulleri
  • Et ve Et mamulleri
  • Yün ve Yünlü mamulleri
  • Deri ve Deri mamulleri
  • Pancar ve Şeker mamulleri
  • Meyve ve Meyve mamulleri
  • Sebze ve Dondurulmuş Sebzeler ….v.b. gibi

5- ULUSLAR ARASI PAZARLAMA

 1. Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanlığı’ nın kurulması
 2. Ekonomi ve Dış Ticaret Konseyi’ nin kurulması (Turkish External Trade-TETRA) ve önemli dış pazarlarda “Ekonomi Elçiliği” şeklinde yapılandırılması.
  Verilecek Hizmetler;
  • Pazar hakkında bilgi
  • Reklam hizmetleri
  • Pazarlama hizmetleri
  • Fuarcılık hizmetleri
  • Lojistik/Gümrükleme/Depolama hizmetleri
  Benzer uygulamayı Japonya JETRA (Japan External Trade) ile Güney Kore KOTRA ile Milliyetçi Çin CETRA ile yıllardır yapmaktadır ve ülkemizde de temsilcilikleri bulunmaktadır.
  Dış Pazarlarda kurulacak konsey temsilcilikleri ayrıca;
  • Gıda marketleri zincirlerinin ,
  • Fast-food zincirlerinin,
  • Giyim mağazaları zincirlerinin,
  • Mobilya mağazaları zincirlerinin,
  • Halı mağazaları zincirlerinin,
  • Hizmet sektörü zincirlerinin,
  • …v.b. gibi Pazarlama ve Hizmet zincirlerinin kurulmaları ile içinde koordinasyonları yapması

6- ULUSLAR ARASI YATIRIMLAR

 1. Uluslar arası Yatırım ve Kredi Bankası’ nın önemli dış pazarlarda şubelerinin açılması,
 2. Sanayici ve İşadamlarımızın dış pazarlarda yatırım yapmalarının teşvik edilmesi ve kredi imkanlarının sağlanması
  Örneğin ;
  • Eğitim yatırımları (Üniversiteler, Meslek Yüksek Okulları, Meslek Okulları v.b.)
  • Teknoloji yoğun sanayi yatırımları
  • Turizm yatırımlar (Otel ve tatil köyü zincirleri, Havalimanı işletmeciliği, Yat limanı işletmeciliği, Lüks yolcu gemisi işletmeciliği, Havayolu işletmeciliği…v.b.)
  • Hastane yatırımları (Tam teşekküllü Hastaneler ve İhtisas Hastaneleri)
  • İnşaat yatırımları
  • Modern Tarım ve Hayvancılık işletmeleri yatırımları (Gıda Sanayileri)
  • Moda – Giyim - Mücevher Tasarım ve Tekstil sanayi yatırımları
  • …v.b. gibi yatırımlar düşünülebilir.

Özetle; Küresel Vizyonumuzun belirlenmesi ve disiplinli bir şekilde uygulanarak Dünya ve Uzay pazarlarında yer almamız Ülkemizin geleceği açısından son derece önem arz etmektedir.